Framdrift‎ > ‎Budsjett og rekneskap‎ > ‎

Rekneskap pr 30/5 2017

lagt inn 6. juni 2017, 00:29 av Bjørn Enes

Søknaden datert 30/6-2016 konkluderte med eit budsjett for fyrste utviklingsår på kr. 250.000,-

Av desse fekk me ei løyving på kr. 200.000,- I oppsettet nedanfor har me tatt me det opprinnelege budsjettet i kolonne 3. nedjustert budsjett i kolonne 4 og verkelege rekneskapstal i kolonne 5. Rekneskapstala er førebels tal for fyrste halvår. 


Postar:Budsjett i søknaden:

Redusert budsjett:

Rekneskap pr. 30/5-17:

PostTekstTimarTimekostnadInnkjøpTimar:Timekostnad:InnkjøpTimarTimekostinnkjøp
1Infrastruktur:

Mobilt intervustudio – innkjøp

kr 30 000,00

kr 29 530,00

kr 26 409,50

Arkivløysing – innkjøp

kr 10 000,00

kr 10 000,00

kr 4 506,12

Publiseringskanal – innkjøp

kr 10 000,00

kr 10 000,00

kr 5 599,98

Infrastruktur – arbeid130kr 50 000,00
106kr 34 556,00
49kr 15 974,00

Reisekostnader

kr 10 000,00

kr 10 000,000
kr 0,00
SUM:kr 110 000,00130kr 50 000,00kr 60 000,00106345565953049kr 15 974,00kr 36 515,60
2Kompetanseutvikling

Kursutvikling og gjennomføring26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
15kr 4 890,00

Samtykkedokument26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
15kr 4 890,00

Dokumentasjonsmetode26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
31kr 10 106,00

Emneordstagging – innføring26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
10kr 3 260,00

utvikling av utstillingsformat26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
0kr 0,00

utvikling av geotagging26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
0kr 0,00

Utprøving av publikumsarrangement26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
10kr 3 260,00

Blogging26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
2kr 652,00

Reisekost

kr 10 000,00

kr 10 000,00670 km
kr 2 345,00
SUM:kr 90 000,00207kr 80 000,00kr 10 000,00169kr 55 234,90kr 10 000,0083,0kr 27 058,00kr 2 345,00
3Utviklingsarbeid – organisasjon

Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett

Fagutvikling52kr 20 000,00
42kr 13 808,72
21kr 6 846,00

Nettverksbygging26kr 10 000,00
21kr 6 904,36
42kr 13 692,00

Reise- og møtekostnader

kr 20 000,00

kr 20 000,00600
kr 2 100,00
SUM:kr 50 000,0078kr 30 000,00kr 20 000,0064kr 20 713,09kr 20 000,0063kr 20 538,00kr 2 100,00
totaltTotalsum – år 1:415kr 160 000,00kr 90 000,00
kr 110 503,98kr 89 530,00
kr 63 570,00kr 40 960,60kr 250 000,00
kr 200 033,98
kr 104 530,60

Samla kostnad / søknadssumtimarArbeidstimarInnkjøp
ArbeidstimarInnkjøpDå me ikkje fekk finansiering for dei planane me hadde laga, valte me å prioritera infrastruktur. Utstyret må vera på plass før kurs og organisasjonsbygging gjev meining. Me har no bygd eit permanent studio i Bergen offentlege bibliotek, og eit mobilstudio som kan lånast ut til andre bibliotek, sogelag eller andre som ynskjer å arbeida med munnleg historie.

I fyrste halvår har mobilstudio ovre bruk i Sund, Os, Strandebarm, Bymuseet og Sjøfartsmuseet. I løpet av hausten skal det i tillegg brukast ei rekkje stader rundt i fylket.

Best resultat har det blitt av utlånet når me har kombinert det med kurs og samarbeid om opptak. Me har brukt 49 arbeidstimar og omlag det dobbelte i dugnadstimar for å utvikla og prøva ut infrastrukturen og læra opp samarbeidspartnarar.  

Comments